O autoru.

Ivančica Tomić Petričević

Ivančica Tomić Petričević

Ivančica Tomić Petričević rođena je 19.studenog 1954. godine u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju «Marko Marulić» završila je u Splitu gdje je 1978. diplomirala na Pravnom fakultetu. Najveći dio radnog staža odradila je na pravničkim poslovima u ugostiteljskom- turističkom društvu, a potom šefa službe i direktora hotela. Udana je i majka troje djece. Pjesme i dnevnike piše od mladih dana. Nakon što ostaje bez posla, okreće se svojoj pr(a)voj ljubavi: pisanju proze, kratkih priča, drama, a potom i romana od kojih većina još nije objavljena. Objavila je sljedeće romane - SVE JE BILO IZ INATA (Hrvatsko kulturno društvo Napredak Split, 2004.), SFINGE (HKD Napredak Split, 2009.) s temom iz života cara Dioklecijana ( knjiga je sufinancirana sredstvima iz proračuna grada Splita), DOBAR ČOVJEK (MH Imotski, 2017.), NA PUTU ZA EMAUS (MH Imotski, 2021.) i ODLAZAK (MH Imotski, 2022.) te zbirke priča POGLED TUĐIM OČIMA (MH Imotski, 2016), D VA ARŠINA (MH Imotski, 2017) i VRAĆAJUĆI SE U SPLIT (MH Imotski, 2017.) te jednočinku NA REZERVI (MH Imotski, 2022.)

← Natrag