Recenzije.

2 Aršina i druge priče

Na rezervi

Odlazak

Pogled tuđim očima

Sfinge

Vraćajući se u Split

Dobar čovjek

Na putu za Emaus

Sve je bilo iz inata